Disclaimer voor https://www.honeyhouse.nl

Honey House te Gorinchem (KvK-nummer: 71957804), hierna te noemen Honey House, verleent u hierbij toegang tot https://www.honeyhouse.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Honey House behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op https://www.honeyhouse.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Honey House.

Beperkte aansprakelijkheid

Honey House spant zich in om de inhoud van https://www.honeyhouse.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.honeyhouse.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Honey House.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.honeyhouse.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op https://www.honeyhouse.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Honey House nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Honey House. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Honey House, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

WhatsApp chat